PUBLIKACJE

Tomasz Sobierajski
Tomasz Sobierajski
Tomasz Sobierajski
Tomasz Sobierajski

PUBLIKACJE NAUKOWE

 1. Trust in Physicians in the content of HPV vactination of children form the perspectives of Social Exchange Theory: a representative study of Polish parents, Tomasz Sobierajski, Piotr Rzymski, Ilona Małecka, Ewa Augustynowicz, Vaccines, 11(10), 2023 (IF 7.8, MEiN 140)
 2. Study on the prevelence and subtypes of human papillomavirus infection among women in the Xuhui District, Shanghai City, China, Han Liu, Chao Zeng, Mingming Jiang, Yue Dai, Minyi Xu, Fangfang Zhou, Yaling Wang, Alessandra Pulliero, Tomasz Sobierajski, Whitney Nesser, Motoki Matsuura, Lei Wang, Jiaying Wu, Muyuan Ji, Translational Cancer Research, 12(10), 2023 (IF 0.9, MEiN 40)
 3. Diagnosis and therapy of myasthenia gravis – the patients’ perspective: a cross-sectional study, Tomasz Sobierajski, Anetta Lasek-Bal, Marek Krzystanek, Nils E. Gilhus, Frontiers in Neurology, 14, 2023. (IF 3.4, MEiN 100)
 4. Influenza vaccination from the perspective of health care workers at university hospitals, Dominika Rykowska, Tomasz Sobierajski, Magdalena Okarska-Napierała, Monika Wanke-Rytt, Ernest Kuchar, PLoS ONE, 18(7), 2023. (IF 3.752, MEiN 100)
 5. The impact of COVID-19 pandemic on attitudes toward vaccination: representative study of Polish Society, Tomasz Sobierajski, Piotr Rzymski, Monika Wanke-Rytt, Vaccines, 11(6), 1069, 2023. (IF 7.8, MEiN 140)
 6. Analysis of etiology of community-acquired and nosocomial urinary tract infections and antibiotic resistance of isolated strains; results of a 3-year surveillance (2020-2022) at the pediatric teaching hospital in Warsaw, Monika Wanke-Rytt, Tomasz Sobierajski, Dominika Lachowicz, Dominika Seliga-Gąsior, Edyta Podsiadły, Microorganisms, 11(6), 1438, 2023. (IF 4.926, MEiN 40 pkt.)
 7. One Health in the consciousness of veterinary students from the perspective of knowledge of antibiotic therapy and antimicrobial resistance: a multi-centre study, Tomasz Sobierajski, Monika Wanke-Rytt, Wioleta Chajęcka-Wierzchowska, Marcin Śmiałek, Waleria Hryniewicz, Frontiers of Public Health, 2023. (IF 6.461, MEiN 100 pkt.)
 8. The influence of recommendation of medical and non-medical authorities on the decision to vaccinate against influenza form a social vaccinology perspective: a cross-sectional, representative study of Polish society, Tomasz Sobierajski, Piotr Rzymski, Monika Wanke-Rytt, Vaccines, 2023. (IF 7.8, MEiN 140 pkt.)
 9. Feminized vaccine? Parents’ attitudes toward HPV vaccination of adolescents in Poland: A representative study, Tomasz Sobierajski, Ilona Małecka, Ewa Augustynowicz. Human Vaccines & Immunotherapeutics, 2023. (IF 4.526, MEiN 70 pkt.)
 10. Response to the letter to the Editor regarding the article “Vaccine versus infection – COVID-19-related loss of training time in elite athletes”, Jarosław Krzywański, Tomasz Mikulski, Hubert Krysztofik, Andrzej Pokrywka, Tomasz Sobierajski, Marcel Młyńczak, Aleksandra Piechuta, Ernest Kuchar. Journal of Science and Medicine in Sport, 26, 2023. (IF 4.597, MEiN 140 pkt.)
 11. Shades of fear – mental and physical health reactions to the COVID-19 pandemic. A representative study of Polish society, Tomasz Sobierajski, Marek Krzystanek, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2023. (IF 4.614, MEiN 140 pkt.)
 12. Knowledge of primary care patients living in the urban areas about risk factors of arterial hypertension, Tomasz Sobierajski, Stanisław Surma, Monika Romańczyk, Marek Krzystanek, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2023. (IF 4.614, MEiN 140 pkt.)
 13. The global pandemic as a life-changer? Medical, Psychological, or Self Help during COVID-19 pandemic: A cross-sectional representative study, Tomasz Sobierajski, Stanisław Surma, Monika Romańczyk, Marek Krzystanek, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2023. (IF 4.614, MEiN 140 pkt.)
 14. Vaccine or garlic – is it a choice? Awareness of medical personnel on prevention of influenza infections, Tomasz Sobierajski, Dominika Rykowska, Monika Wanke-Rytt, Ernest Kuchar, Vaccines, 2023. (IF 7.8, MEiN 140 pkt.)
 15. How psychological variables may be correlated with willingness to get COVID-19 vaccine? A nationwide cross-sectional study of Polish novice nurses, Joanna Gotlib, Mariusz Jaworski, Ilona Cieślak, Tomasz Sobierajski, Mariusz Pańczyk et al., International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022. (IF 4.614, MEiN 140 pkt.)
 16. Vaccine versus infection – COVID-19; Related loss of training time in elite athletes, Jarosław Krzywański, Tomasz Mikulski, Hubert Krysztofiak, Andrzej Pokrywka, Tomasz Sobierajski, Marcel Młyńczak, Aleksandra Piechuta, Ernest Kuchar. Journal of Science and Medicine in Sport, 9, 2022. (IF 4.597, MEiN 140 pkt.)
 17. Sports elite means vaccine elite? Concerns and beliefs related to COVID-19 vaccines among olympians and elite athletes, Tomasz Sobierajski, Jarosław Krzywański, Tomasz Mikulski, Andrzej Pokrywka, Hubert Krysztofiak, Ernest Kuchar, Vaccines, 2022. (IF 7.8, MEiN 140 pkt.)
 18. Behavioural and cognitive attitudes of paediatricians towards influenza self-vaccination – partial Mediation Model, Tomasz Sobierajski, Helena Bulińska-Stangrecka, Monika Wanke-Rytt, Paweł Stefanoff, Ewa Augustynowicz, Vaccines, 2022. (IF 7.8, MEiN 140 pkt.)
 19. What is or what is not a risk factor for arterial hypertension? Not Hamlet, but medical students answer that question, Tomasz Sobierajski, Stanisław Surma, Monika Romańczyk, Krzysztof Łabuzek, Krzysztof J. Filipiak, Suzanne Oparil, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022. (IF 4.614, MEiN 140 pkt.)
 20. Antimicrobial and antibiotic resistance from the perspective of Polish veterinary students: An inter-university study, Tomasz Sobierajski, Beata Mazińska, Wioleta Chajęcka-Wierzchowska, Marcin Śmiałek, Waleria Hryniewicz, Antibiotics, 2022. (IF 5.222, MEiN 70 pkt.)
 21. Impact of anxiety on readiness for COVID-19 vaccination among Polish nursing undergraduate students: Nationwide cross-sectional study, Joanna Gotlib, Mariusz Jaworski, Tomasz Sobierajski, et al. Vaccines, 2021. (IF 4.961, MEiN 140 pkt.)
 22. „Vaccinate, do not hesitate!”. Vaccination readiness against COVID-19 among Polish nursing undergraduate students: A national cross-sectional study, Joanna Gotlib, Tomasz Sobierajski, Mariusz Jaworski, et al. Vaccines, 2021. (IF 4.961, MEiN 140 pkt.)
 23. Knowledge-based Attitudes of medical students in antibiotic therapy and antibiotic resistance. A cross-sectional studyTomasz Sobierajski, Beata Mazińska, Monika Wanke-Rytt, Waleria Hryniewicz, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021. (IF 4.614, MEiN 140 pkt.)
 24. How attitudes towards vaccination change in the face of an outbreak, Ewa Talarek, Magdalena Chazan, Paulina Winiarska, Tomasz Sobierajski, Łukasz Dembiński, Aleksandra Banaszkiewicz, Human Vaccines & Immunotherapeutics, 2020. (IF 4.526, MEiN 70 pkt.)
 25. Exploring factors improving support for vaccinations among Polish primary care physicians, Paweł Stefanoff, Tomasz Sobierajski, Helena Bulińska-Stangrecka, Ewa Augustynowicz, PLoS One, 2020. (IF 3.752, MEiN 100 pkt.)
 26. Konsumpcjonizm – od zażywanego subiekta do glokalnego prosumenta, Tomasz Sobierajski [w:] Daniel Śliż, Artur Mamcarz, Jak żyć panie doktorze?, Medical Education, 2020
 27. “RA-Don’t give up” – Life with rheumatoid arthritis from patients’ perspective, Tomasz Sobierajski, Jolanta Grygielska, Ewa Godlewska, Annals of Rheumatic Diseases, Vol. 79, Issue 1, 2020
 28. The Knowledge on antibiotics and antimicrobial resistance among Polish medical students, Tomasz Sobierajski, Monika Wanke-Rytt, Beata Mazińska, Katarzyna Karpierz, Waleria Hryniewicz, European Journal of Public Health, 2019
 29. Komunikacja z pacjentem, Tomasz Sobierajski [w:] Ewa Augustynowicz, Ewa Duszczyk, Anna Góralewska, Ernest Kuchar, Iwona Paradowska-Stankiewicz, Paweł Stefanoff, Jak odpowiadać na wątpliwości rodziców na temat szczepień? Wskazówki dla lekarzy, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, 2017
 30. Charakter doradztwa edukacyjno-zawodowego w społeczeństwie wiedzy, Tomasz Sobierajski, Rynek Pracy – Pismo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, 2017
 31. Uczenie się przez całe życie jako wyzwanie i szansa, Tomasz Sobierajski, Polityka Senioralna, 2016
 32. Etyka zawodowa nauczycieli z perspektywy społeczno-kulturowej, Tomasz Sobierajski [w:] Tomasz Sobierajski, Dorota Obidniak (red.), Etyka dla nauczycieli, ZNP, 2016
 33. Self-care, self-management – samoleczenie jako element stylu życia oraz początek zdrowego systemu zdrowia, Tomasz Sobierajski [w:] Odpowiedzialne i nowoczesne samoleczenie w systemie ochrony zdrowia, red. Krzysztof Krajewski-Siuda, FOZZ, 2016
 34. Specyfika strategii komunikacyjnej z nieletnim pacjentem – jak rozmawiać z rozdrażnionym rodzicem, Tomasz Sobierajski, Pediatria po Dyplomie – Wydanie Specjalne, 2015
 35. Edukacyjna Forma Otwarta. Filozofia społeczna Oskara Hansena a idea uczenia się przez całe życie, Tomasz Sobierajski, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, ISNS, Warszawa 2014
 36. Act in line with your own convictions, Tomasz Sobierajski, Hexis. Theory, Society and Culture, 2014
 37. Objawy neurologiczne po szczepieniu czy w wyniku szczepienia?, Tomasz Sobierajski, Piotr Siwiec, Joanna Stryczyńska-Kazubska, Elżbieta Szczepanik, Iwona Rywczak [w:] Pediatria, Medycyna Praktyczna, 2014
 38. Doradztwo zawodowe w perspektywie uczenia się przez całe życie, Tomasz Sobierajski [w:] Zapotrzebowanie rynku pracy na współczesne i ginące zawody w perspektywie kształcenia młodzieży, Ewa Geirmanowska, Joanna Kotzian (red.), OHP KG, 2014
 39. Medycy są z Marsa, a rodzice z… Facebooka, czyli o sztuce komunikacji w sprawie szczepień dzieci, Tomasz Sobierajski, Ilona Małecka, Jacek Mrukowicz, Joanna Stryczyńska-Kazubska [w:] Praktyka Kliniczna, Medycyna Praktyczna Pediatria, 2013
 40. Pomoc w wyborze lepszej przyszłości, Tomasz Sobierajski, Dyrektor Szkoły, Wolters Kluwer, 2013
 41. Berufsberatung in der Spatmodernen Gesellschaft, [w:] Tomasz Sobierajski, Subjekt – Orientierte Beratung, Guidance Dialogue, 2012
 42. Medyczni googlersi, czyli o komunikacji z nowym typem pacjenta, cz. 2, Tomasz Sobierajski, Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia Czasopismo, 2012
 43. Medyczni googlersi, czyli o komunikacji z nowym typem pacjenta, cz.1, Tomasz Sobierajski, Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia Czasopismo, 2012
 44. Edukacja dla rozwoju człowieka, Tomasz Sobierajski, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, ISNS, 2012
 45. Przyszłość szkolnictwa wyższego. Od kompetencji do konsumpcji, Tomasz Sobierajski, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, ISNS, 2012
 46. Postępowanie z agresywnymi rodzicami w izbie przyjęć, Tomasz Sobierajski, Pediatria po Dyplomie, Medical Tribune Polska, 2012
 47. Zasady skutecznej komunikacji lekarza z pacjentem, Tomasz Sobierajski, Medycyna Praktyczna – Szczepienia, Medycyna Praktyczna, 2012
 48. Doradztwo zawodowe w społeczeństwie późnej nowoczesności, Tomasz Sobierajski  [w:] Poradnictwo ukierunkowane na podmiot, Guidance Dialogue, 2012
 49. Duch Lorad Actona, Tomasz Sobierajski [w:] Czytanki o edukacji – dyskryminacja, red. Dorota Obidniak, ZNP, 2011
 50. Zasady skutecznej komunikacji lekarza z pacjentem, Tomasz Sobierajski [w:] Szczepienia w praktyce lekarskiej – od sytuacji klinicznej do optymalnej decyzji. Podstawy prawne, skuteczna komunikacja i sytuacje kliniczne, red. Jacek Mrukowicz, Medycyna Praktyczna, 2010
 51. Wyrównywanie szans w dostępie do szkolnictwa wyższego w świetle koncepcji OECD. Instrumenty finansowe, Tomasz Sobierajski, Małgorzata Dąbrowa-Szefler [w:] Wyrównywanie szans edukacyjnych – narzędzia finansowe, red. Jerzy Dietl i Zofia Sapijaszka, Polsko Amerykańska Fundacja Wolności, 2010
 52. Omówienie badań jakościowych, Tomasz Sobierajski, Elżbieta Drogosz Zabłocka, Ewa Giermanowska, Jacek Kochanowski [w:] Potwierdzanie kwalifikacji. Pytania o model egzaminu zawodowego, red. Ireneusz Białecki, Elżbieta Drogosz-Zabłocka, CBPNiSzW UW, Warszawa 2009
 53. Egzamin zawodowy w opinii absolwentów, nauczycieli i władz samorządowych, Tomasz Sobierajski [w:] Potwierdzanie kwalifikacji. Pytania o model egzaminu zawodowego, red. Ireneusz Białecki, Elżbieta Drogosz-Zabłocka, CBPNiSzW UW, 2009
 54. Egzamin zawodowy w opinii pracowników nadzoru pedagogicznego, Tomasz Sobierajski [w:] Potwierdzanie kwalifikacji. Pytania o model egzaminu zawodowego, red. Ireneusz Białecki, Elżbieta Drogosz-Zabłocka, CBPNiSzW UW, 2009
 55. Selbsthilfe, Tomasz Sobierajski, SOCIUS, 2009
 56. Zur Situation der Behinderten in Polen aus statistischer Sicht, Tomasz Sobierajski, SOCIUS, 2009
 57. Statystyczne ujęcie sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce, Tomasz Sobierajski, SOCIUS, 2009
 58. Szatańskie wersety, Tomasz Sobierajski[w:] Societas/Communitas, ISNS UW, 2008

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej informacji

Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.

Zamknij