PUBLIKACJE

Tomasz Sobierajski
Tomasz Sobierajski
Tomasz Sobierajski
Tomasz Sobierajski

PUBLIKACJE NAUKOWE

 1. Shades of fear – mental and physical health reactions to the COVID-19 pandemic. A representative study of Polish society, Tomasz Sobierajski, Marek Krzystanek, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2023 (IF 4.614, 140 pkt.)
 2. Knowledge of primary care patients living in the urban areas about risk factors of arterial hypertension, Tomasz Sobierajski, Stanisław Surma, Monika Romańczyk, Marek Krzystanek, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2023 (IF 4.614, 140 pkt.)
 3. The global pandemic as a life-changer? Medical, Psychological, or Self Help during COVID-19 pandemic: A cross-sectional representative study, Tomasz Sobierajski, Stanisław Surma, Monika Romańczyk, Marek Krzystanek, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2023. (IF 4.614, 140 pkt.)
 4. Vaccine or garlic – is it a choice? Awareness of medical personnel on prevention of influenza infections, Tomasz Sobierajski, Dominika Rykowska, Monika Wanke-Rytt, Ernest Kuchar. Vaccines, 2023. (IF 4.961, 140 pkt.)
 5. How psychological variables may be correlated with willingness to get COVID-19 vaccine? A nationwide cross-sectional study of Polish novice nurses, Joanna Gotlib, Mariusz Jaworski, Ilona Cieślak, Tomasz Sobierajski, Mariusz Pańczyk et al., International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022. (IF 4.614, 140 pkt.)
 6. Vaccine versus infection – COVID-19; Related loss of training time in elite athletes, Jarosław Krzywański, Tomasz Mikulski, Hubert Krysztofiak, Andrzej Pokrywka, Tomasz Sobierajski, Marcel Młyńczak, Aleksandra Piechuta, Ernest Kuchar. Journal of Science and Medicine in Sport, 9, 2022 (IF 4.597, 140 pkt.)
 7. Sports elite means vaccine elite? Concerns and beliefs related to COVID-19 vaccines among olympians and elite athletes, Tomasz Sobierajski, Jarosław Krzywański, Tomasz Mikulski, Andrzej Pokrywka, Hubert Krysztofiak, Ernest Kuchar, Vaccines, 2022 (IF 4.961, 140 pkt.)
 8. Behavioural and cognitive attitudes of paediatricians towards influenza self-vaccination – partial Mediation Model, Tomasz Sobierajski, Helena Bulińska-Stangrecka, Monika Wanke-Rytt, Paweł Stefanoff, Ewa Augustynowicz, Vaccines, 2022 (IF 4.961, 140 pkt.)
 9. What is or what is not a risk factor for arterial hypertension? Not Hamlet, but medical students answer that question, Tomasz Sobierajski, Stanisław Surma, Monika Romańczyk, Krzysztof Łabuzek, Krzysztof J. Filipiak, Suzanne Oparil, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022 (IF 4.614, 140 pkt.)
 10. Antimicrobial and antibiotic resistance from the perspective of Polish veterinary students: An inter-university study, Tomasz Sobierajski, Beata Mazińska, Wioleta Chajęcka-Wierzchowska, Marcin Śmiałek, Waleria Hryniewicz, Antibiotics, 2022 (IF 5.222, 70 pkt.)
 11. Impact of anxiety on readiness for COVID-19 vaccination among Polish nursing undergraduate students: Nationwide cross-sectional study, Joanna Gotlib, Mariusz Jaworski, Tomasz Sobierajski, et al. Vaccines, 2021 (IF 4.961, 140 pkt.)
 12. „Vaccinate, do not hesitate!”. Vaccination readiness against COVID-19 among Polish nursing undergraduate students: A national cross-sectional study, Joanna Gotlib, Tomasz SObierajski, Mariusz Jaworski, et al. Vaccines, 2021 (IF 4.961, 140 pkt.)
 13. Knowledge-based Attitudes of medical students in antibiotic therapy and antibiotic resistance. A cross-sectional study, Tomasz Sobierajski, Beata Mazińska, Monika Wanke-Rytt, Waleria Hryniewicz, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021 (IF 4.614, 140 pkt.)
 14. How attitudes towards vaccination change in the face of an outbreak, Ewa Talarek, Magdalena Chazan, Paulina Winiarska, Tomasz Sobierajski, Łukasz Dembiński, Aleksandra Banaszkiewicz, Human Vaccines & Immunotherapeutics, 2020 (IF 4.526, 70 pkt.)
 15. Exploring factors improving support for vaccinations among Polish primary care physicians, Paweł Stefanoff, Tomasz Sobierajski, Helena Bulińska-Stangrecka, Ewa Augustynowicz, PLoS One, 2020 (IF 3.752, 100 pkt.)
 16. Konsumpcjonizm – od zażywanego subiekta do glokalnego prosumenta, Tomasz Sobierajski [w:] Daniel Śliż, Artur Mamcarz, Jak żyć panie doktorze?, Medical Education, 2020
 17. “RA-Don’t give up” – Life with rheumatoid arthritis from patients’ perspective, Tomasz Sobierajski, Jolanta Grygielska, Ewa Godlewska, Annals of Rheumatic Diseases, Vol. 79, Issue 1, 2020
 18. The Knowledge on antibiotics and antimicrobial resistance among Polish medical students, Tomasz Sobierajski, Monika Wanke-Rytt, Beata Mazińska, Katarzyna Karpierz, Waleria Hryniewicz, European Journal of Public Health, 2019
 19. Komunikacja z pacjentem, Tomasz Sobierajski [w:] Ewa Augustynowicz, Ewa Duszczyk, Anna Góralewska, Ernest Kuchar, Iwona Paradowska-Stankiewicz, Paweł Stefanoff, Jak odpowiadać na wątpliwości rodziców na temat szczepień? Wskazówki dla lekarzy, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, 2017
 20. Charakter doradztwa edukacyjno-zawodowego w społeczeństwie wiedzy, Tomasz Sobierajski, Rynek Pracy – Pismo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, 2017
 21. Uczenie się przez całe życie jako wyzwanie i szansa, Tomasz Sobierajski, Polityka Senioralna, 2016
 22. Etyka zawodowa nauczycieli z perspektywy społeczno-kulturowej, Tomasz Sobierajski [w:] Tomasz Sobierajski, Dorota Obidniak (red.), Etyka dla nauczycieli, ZNP, 2016
 23. Self-care, self-management – samoleczenie jako element stylu życia oraz początek zdrowego systemu zdrowia, Tomasz Sobierajski [w:] Odpowiedzialne i nowoczesne samoleczenie w systemie ochrony zdrowia, red. Krzysztof Krajewski-Siuda, FOZZ, 2016
 24. Specyfika strategii komunikacyjnej z nieletnim pacjentem – jak rozmawiać z rozdrażnionym rodzicem, Tomasz Sobierajski, Pediatria po Dyplomie – Wydanie Specjalne, 2015
 25. Edukacyjna Forma Otwarta. Filozofia społeczna Oskara Hansena a idea uczenia się przez całe życie, Tomasz Sobierajski, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, ISNS, Warszawa 2014
 26. Act in line with your own convictions, Tomasz Sobierajski, Hexis. Theory, Society and Culture, 2014
 27. Objawy neurologiczne po szczepieniu czy w wyniku szczepienia?, Tomasz Sobierajski, Piotr Siwiec, Joanna Stryczyńska-Kazubska, Elżbieta Szczepanik, Iwona Rywczak [w:] Pediatria, Medycyna Praktyczna, 2014
 28. Doradztwo zawodowe w perspektywie uczenia się przez całe życie, Tomasz Sobierajski [w:] Zapotrzebowanie rynku pracy na współczesne i ginące zawody w perspektywie kształcenia młodzieży, Ewa Geirmanowska, Joanna Kotzian (red.), OHP KG, 2014
 29. Medycy są z Marsa, a rodzice z… Facebooka, czyli o sztuce komunikacji w sprawie szczepień dzieci, Tomasz Sobierajski, Ilona Małecka, Jacek Mrukowicz, Joanna Stryczyńska-Kazubska [w:] Praktyka Kliniczna, Medycyna Praktyczna Pediatria, 2013
 30. Pomoc w wyborze lepszej przyszłości, Tomasz Sobierajski, Dyrektor Szkoły, Wolters Kluwer, 2013
 31. Berufsberatung in der Spatmodernen Gesellschaft, [w:] Tomasz Sobierajski, Subjekt – Orientierte Beratung, Guidance Dialogue, 2012
 32. Medyczni googlersi, czyli o komunikacji z nowym typem pacjenta, cz. 2, Tomasz Sobierajski, Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia Czasopismo, 2012
 33. Medyczni googlersi, czyli o komunikacji z nowym typem pacjenta, cz.1, Tomasz Sobierajski, Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia Czasopismo, 2012
 34. Edukacja dla rozwoju człowieka, Tomasz Sobierajski, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, ISNS, 2012
 35. Przyszłość szkolnictwa wyższego. Od kompetencji do konsumpcji, Tomasz Sobierajski, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, ISNS, 2012
 36. Postępowanie z agresywnymi rodzicami w izbie przyjęć, Tomasz Sobierajski, Pediatria po Dyplomie, Medical Tribune Polska, 2012
 37. Zasady skutecznej komunikacji lekarza z pacjentem, Tomasz Sobierajski, Medycyna Praktyczna – Szczepienia, Medycyna Praktyczna, 2012
 38. Doradztwo zawodowe w społeczeństwie późnej nowoczesności, Tomasz Sobierajski  [w:] Poradnictwo ukierunkowane na podmiot, Guidance Dialogue, 2012
 39. Duch Lorad Actona, Tomasz Sobierajski [w:] Czytanki o edukacji – dyskryminacja, red. Dorota Obidniak, ZNP, 2011
 40. Zasady skutecznej komunikacji lekarza z pacjentem, Tomasz Sobierajski [w:] Szczepienia w praktyce lekarskiej – od sytuacji klinicznej do optymalnej decyzji. Podstawy prawne, skuteczna komunikacja i sytuacje kliniczne, red. Jacek Mrukowicz, Medycyna Praktyczna, 2010
 41. Wyrównywanie szans w dostępie do szkolnictwa wyższego w świetle koncepcji OECD. Instrumenty finansowe, Tomasz Sobierajski, Małgorzata Dąbrowa-Szefler [w:] Wyrównywanie szans edukacyjnych – narzędzia finansowe, red. Jerzy Dietl i Zofia Sapijaszka, Polsko Amerykańska Fundacja Wolności, 2010
 42. Omówienie badań jakościowych, Tomasz Sobierajski, Elżbieta Drogosz Zabłocka, Ewa Giermanowska, Jacek Kochanowski [w:] Potwierdzanie kwalifikacji. Pytania o model egzaminu zawodowego, red. Ireneusz Białecki, Elżbieta Drogosz-Zabłocka, CBPNiSzW UW, Warszawa 2009
 43. Egzamin zawodowy w opinii absolwentów, nauczycieli i władz samorządowych, Tomasz Sobierajski [w:] Potwierdzanie kwalifikacji. Pytania o model egzaminu zawodowego, red. Ireneusz Białecki, Elżbieta Drogosz-Zabłocka, CBPNiSzW UW, 2009
 44. Egzamin zawodowy w opinii pracowników nadzoru pedagogicznego, Tomasz Sobierajski [w:] Potwierdzanie kwalifikacji. Pytania o model egzaminu zawodowego, red. Ireneusz Białecki, Elżbieta Drogosz-Zabłocka, CBPNiSzW UW, 2009
 45. Selbsthilfe, Tomasz Sobierajski, SOCIUS, 2009
 46. Zur Situation der Behinderten in Polen aus statistischer Sicht, Tomasz Sobierajski, SOCIUS, 2009
 47. Statystyczne ujęcie sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce, Tomasz Sobierajski, SOCIUS, 2009
 48. Szatańskie wersety, Tomasz Sobierajski[w:] Societas/Communitas, ISNS UW, 2008

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej informacji

Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.

Zamknij