KONFERENCJE

Tomasz Sobierajski
Tomasz Sobierajski
Tomasz Sobierajski
Tomasz Sobierajski
Tomasz Sobierajski
Tomasz Sobierajski
Tomasz Sobierajski
Tomasz Sobierajski
Tomasz Sobierajski
Tomasz Sobierajski

REFERATY NA KONFERENCJACH NAUKOWYCH

 1. Akceptacja szczepień przeciw HPV, Szczepienia ochronne gwaracją lepszego życia, Europejski Tydzień Szczepień, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa, 2023
 2. Still young or already old – lifelong perspective, 13th International Scientific Symposium „Eye Health Advisor”, AEHA, Warsaw 2023
 3. Retrogradacja Merkurego, biała szałwia i czakra sakralna, czyli o modnych bzdurach i niemodnej nauce, XXV Sympozjum Naukowe „Postępy w medycynie zakażeń”, Warszawa 2022
 4. People’s perception of the science-related information, CEE’s specific behaviors; Joining Forces Against Misinformation: Science and Journalism in Central and Eastern Europe, Praga 2022
 5. Knowledge-based attitudes of medical students in antibiotic therapy and antibiotic resistance. A cross-sectional study, Nursing Educational and Practice, (wspólnie z dr Moniką Wanke-Rytt), Barcelona 2021
 6. Siła przekonań, czyli o zwycięstwie wiary nad rozumem, XXIV Sympozjum Naukowe – Postępy w medycynie zakażeń, Warszawa 2021
 7. Nowa szczepionka to dopiero początek. Jak popawić akceptację szczepień?, Konferencja Polskiego Towarzystwa Wakcynologii: COVID-19 – wielka lekcja wakcynologii, Warszawa 2021
 8. Postawy Polaków wobec szczepień przeciwko COVID-19 w sytuacji pandemii, Nauki w służbie społeczeństwa w sytuacjach pandemii i zagrożeń z nią związanych (z perspektywy diagnoz naukowych, eksperckich i obywatelskich), Polska Akademia Umiejętności, Warszawa 2021
 9. Wiedza pacjentów POZ w zakresie klasycznych i nieklasycznych czynników ryzyka i powikłań nadciśnienia tętniczego, XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (wspólnie z prof. Krzysztofem Łabuzkiem, Stanisławem Surmą i Magdaleną Romańczyk), Gdańsk 2021
 10. Wiedza i postawy studentów kierunku lekarskiego w zakresie klasycznych i nieklasycznych czynników ryzyka i powikłań nadciśnienia tętniczego, XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (wspólnie z prof. Krzysztofem Łabuzkiem, Stanisławem Surmą i Magdaleną Romańczyk), Gdańsk 2021
 11. RA – don’t give up – live with rheumatoid arthritis form patients’ perspective; Annual European Congress of Rheumatology, (wspólnie z Jolanta Grygielska, Ewa Godlewska), Frankfurt 2020
 12. The knowledge on antibiotics and antimicrobial resistance among Polish medical students, 12th European Public Health Conference (wspólnie z Monika Wanke-Rytt, Beata Mazińska, Katarzyna Karpierz, Waleria Hryniewicz), Marsylia 2019
 13. Szczepienia – perspektywa społeczna, Interdyscyplinarne Seminarium Międzynarodowe Spadek zaufania do szczepień – wyzwanie dla medycyny i prawa, Oddział Zdrowia Publicznego Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 2019
 14. Budowanie świadomości na temat zagrożeń wynikających z antybiotykooporności – XXIII Sympozjum Naukowe „Postępy w medycynie zakażeń”, Warszawa 2019
 15. Rola lekarza w edukacji rodziców dotyczącej szczepień i problematyki prozdrowotnej – konferencja naukowo-szkoleniowa „Akademia Pediatry” (cykl 5 konferencji) Gdańsk, Katowice, Wrocław, Warszawa, Poznań, Łódź 2019
 16. Od profesjonalistki do powierniczki – rola pielęgniarki w procesie terapii reumatologicznej – Konferencja naukowo-szkoleniowa Wszechnica Roche, Warszawa 2019
 17. Polska rodzina z cukrzycą – XX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Lublin 2019 (wspólnie z dr Beatą Stepanow)
 18. Godność w chorobie przewlekłej – XIII Forum Organizacji Pacjenckich, Wydział Lekarski Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Warszawa 2019
 19. Drabina czy archipelag wysp? O kompetencjach w świecie przyszłości, Konferencja inaugurująca realizację projektu „Wypracowanie modelu kształcenia zawodowego i praktycznego w branży elektryczno-energetycznej”, Kraków 2018
 20. Wolność – co to takiego? (wspólnie z prof. Piotrem Sztompką, prof. Bogdanem Szlachtą, prof. Magdaleną Środą, prof. Andrzejem Zybałą, prof. Zbigniewem Mikołejką), XI Konferencja Krakowska „Wiek wolności – od niepodległości do wyzwań przyszłości, Kraków 2018
 21. Zasady komunikacji z pacjentem kardiologicznym – X Łódzka Konferencja Kardiologiczna, Łódź 2018
 22. Dobre słowo, fałszywy gest – o tajnikach komunikacji z pacjentem – wykład inauguracyjny, XIV Konferencja Lekarzy i Pielęgniarek „Człowiek w świecie medycyny”, Jachranka 2018
 23. Szczepienia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – (wspólnie z dr Anną Piwowarczyk), III Kongres Forum Pediatrii Praktycznej „Cztery Pory Roku”, Katowice 2018
 24. Komunikacja lekarz-pacjent: stare czy nowe otwarcie?, XXI Sympozjum Naukowe „Postępy w medycynie zakażeń”, Warszawa 2017
 25. Human vs. Artificial Intelligence, czyli dziwny przypadek Zofii, Konferencja Krajowa „Odpowiedzialne badania i innowacje – nauka dla społeczeństwa i gospodarki”, panel „Posthumanistyka: nowe trendy”, Poznań 2017
 26. Od gestów do słów. Komunikacja lekarza z pacjentem jako proces kulturowy, III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Komunikacja – wyzwaniem współczesnej medycyny”, Lublin 2017
 27. Wiedza-samoocena-bariery. Postawy lekarzy pediatrów wobec szczepień, VII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego, Gdańsk 2017 (wspólnie z prof. Ewą Augustynowicz z NIZP-PZH i dr. Pawłem Stefanoffem z NIZP-PZH)
 28. Postawy lekarzy pediatrów wobec szczepień – Co współcześnie jest wiarygodnym źródłem informacji o szczepieniach?, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2017
 29. Komunikacja z pacjentem – Kontrowersje w psychiatrii 2017, IX Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Kraków 2017
 30. Niezbędne gesty i potrzebne słowa – o komunikacji lekarzy z rodzicami dziecka – IV Mazowieckie Dni Neonatologii, Mazowiecki Oddział Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Serock 2016
 31. Dobre słowo, fałszywy gest. O tajnikach komunikacji z pacjentami, Konferencja Naukowa – Gala Jubileuszowa 140-lecia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie, Kraków 2016
 32. Jak być słyszanym i dobrze pamiętanym, czyli o efektywnej komunikacji z pacjentem zakażonym HIV (wykład inauguracyjny), XI Konferencja Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS Vistula 2016, Łódź 2016
 33. Zasady komunikacji lekarza z pacjentem diabetologicznym, XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Kielce 2016
 34. Budowanie i ochrona wizerunku lekarza w Internecie, Kontrowersje w psychiatrii – VIII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Kraków 2016
 35. Precyzyjne gesty i cięte słowa – o mistrzowskiej komunikacji z pacjentami, VII Konferencja Chirurgiczna Medycyny Praktyczna, Medycyna Praktyczna, Kraków 2015
 36. Jak rozmawiać z rozdrażnionym rodzicem?, XII Kongres Akademii po Dyplomie Pediatria, Akademia po Dyplomie, Warszawa 2015
 37. Lekarz jako podstawowe ogniwo w komunikacji na temat szczepień, Zaszczep w sobie chęć szczepienia – konferencja w ramach Europejskiego Tygodnia Szczepień, NIZP-PZH, Warszawa 2014
 38. Komunikacyjny triumwirat: lekarz, pacjent i dr Google – czyli o tym, jak przetrwać w trudnych czasach, Ginekologia i Położnictwo 2013 – X Jubileuszowa Krajowa Konferencja Szkoleniowa, Medycyna Praktyczna, Kraków 2013
 39. Jak budować pozytywny wizerunek szczepień?; Szczepienia – wykorzystaj szansę – V Krajowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Wakcynologii; Polskie Towarzystwo Wakcynologii, Lublin 2013
 40. Rozmowa z rodzicami chorego dziecka – o chorobie, leczeniu i najbliższej przyszłości (znaczenie edukacji); Rozwiązywanie sytuacji klinicznych w pediatrii; Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu; Wrocław 2013
 41. Komunikacyjny triumwirat: lekarz, pacjent i dr Google – czyli o tym, jak przetrwać w trudnych czasach; Kontrowersje w psychiatrii 2013 – V Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa; Medycyna Praktyczna – Psychiatria; Kraków 2013
 42. Rola doradztwa zawodowego z perspektywy pracodawców; Międzynarodowa Konferencja w ramach projektu Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego, KOWEZiU, Warszawa, Polska 2012
 43. Praktyki zawodowe. Stara metoda w nowej odsłonie. Przypadek australijski; Międzynarodowa Konferencja w ramach projektu Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego; KOWEZiU; Warszawa, Polska 2012
 44. The Contribution of Schools in Implementing Modern Counselling Objectives; The Individual at the Centre of Educational Counselling and Career Guidance – Sustainable Structures as the Basis of Contemporary and High-Quality Counselling; Gewerkschaft Erziehung and Wissenschaft-Huapforstand, Germany, Osterreichischer Gewerkschaftsbund, Austria, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Polska; Warszawa, Polska 2012
 45. The Social Perception of Vaccination; 30th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases; European Society for Paediatric Infectious Diseases; Thessaloniki, Grecja 2012
 46. Diagnoza stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w województwie warmińsko-mazurskim; Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno – zawodowej – konferencja podsumowująca; KOWEZiU; Warszawa 2012
 47. Szczepienia i szczepionki – między lekarzem pielęgniarką, rodzicami i dzieckiem; Szczepienia i procedury alergologiczne w praktyce pielęgniarskiej – VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pielęgniarek; Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Okręgowa Izba pielęgniarek i Położnych w Lublinie; Kazimierz Dolny 2012
 48. Role społeczno-zawodowe kobiet w Polsce; Zdrowa kobieta, silna Polska. Bądź dla siebie najważniejsza, Konferencja pod patronatem Marszałka Sejmu RP; Parlamentarna Grupa Kobiet; Warszawa 2012
 49. Jak dobrze i skutecznie rozmawiać z pacjentem; Kontrowersje w psychiatrii 2012 – różne oblicza ryzyka w psychiatrii – IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa; Medycyna Praktyczna – Psychiatria; Kraków 2012
 50. Wandel von Lebens Und Arbeitswelt – Bildungszugang Und Notwendigkeit des Ausbaus von Beratung; EU-Konferenz Der Mensch im Mittelpunkt von Beratung in Bildung und Beruf – Bessere Chancen durch kompetente Beratung in Verlässlichen Strukturen; Gewerkschaft Erziehung and Wissenschaft-Huapforstand, Germany, Osterreichischer Gewerkschaftsbund, Austria, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Polska; Weimar, Niemcy 2011
 51. Vocational Guidance in the Society of Modern Age; Guidance Dialogue; Competence Center Europa; Heidelberg, Niemcy, 2011
 52. Rola doradztwa zawodowego we współczesnym świecie; Kreowanie kariery edukacyjnej ucznia w świetle nowych przepisów prawa; Kuratorium Oświaty w Olsztynie; Olsztyn 2011
 53. Rola mediów w realizacji szczepień w Polsce; Szczepienia w XXI wieku – lepsza przyszłość dla każdego – IV Krajowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Wakcynologii; Polskie Towarzystwo Wakcynologiczne; Kraków 2011
 54. Rozmowa z roszczeniowym pacjentem; Ginekologia i położnictwo – VIII Krajowa Konferencja Szkoleniowa Organizator konferencji: Medycyna Praktyczna – Ginekologia; Kraków 2011
 55. ABC komunikacji z pacjentem: Jak rozmawiać z nastolatkiem i jego rodzicami; Warszawska Jesień Pediatryczna – III Krajowa Konferencja; Polskie Towarzystwo Pediatryczne; Warszawa 2011
 56. ABC komunikacji z pacjentem: Jak rozmawiać z nastolatkiem i jego rodzicami; Krakowska Jesień Pediatryczna – X Krajowa Konferencja; Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Kraków 2011
 57. Komunikacja lekarza z pacjentem – nauka czy sztuka?; II Forum Marketingu i PR w ochronie zdrowia; Akademia „Menadżera Zdrowia”; Warszawa 2011
 58. Rola nowych mediów w percepcji szczepień u pacjentów – analiza badań Internetu; FluForum 2011; Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej; Warszawa 2011
 59. Polska konsumentka – podłoże społeczne i biologiczne vs. nowa ekonomia (wspólnie z Katarzyną Pawlikowską); III Sympozjum DOKOBIET.PL; Garden of Words, Puls Biznesu; Warszawa 2011
 60. Pacjent – przyjaciel czy wróg?; Interna 2011 – Postępy w chorobach wewnętrznych – X Krajowa Konferencja Szkoleniowa; Towarzystwo Internistów Polskich; Warszawa 2011
 61. Percepcja idei szczepień przez pacjentów; Szczepiąc siebie, chronisz innych – Konferencja podsumowująca Europejski Tydzień Szczepień 2010; Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH; Warszawa 2010
 62. The Main Role of Education in Poland; 60th Anniversary Conference; Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine; Kiev, Ukraina, 2009
 63. Komunikacja lekarz-pacjent w świetle założeń poprawnej komunikacji interpersonalnej (wspólnie z Hanną Czajką); Krakowska Jesień Pediatryczna – Konferencja VIII Krajowa Konferencja Medyczna; Krakowski Oddział PTP i Medycyna Praktyczna; Kraków 2009
 64. Komunikacja lekarz-pacjent w świetle założeń poprawnej komunikacji interpersonalnej; Warszawska Jesień Pediatryczna – I Krajowa Konferencja Medyczna Organizator konferencji: Warszawski Oddział PTP i Medycyna Praktyczna; Kraków 2009
 65. Wyrównywanie szans w dostępie do szkolnictwa wyższego w świetle koncepcji OECD (wspólnie z prof. Małgorzatą Dąbrową-Szefler), Wyrównywanie szans edukacyjnych – narzędzia finansowe; Polsko-Amerykańska Fundacja Wolości; Łódź 2009
 66. Egzamin zawodowy w opinii absolwentów i nauczycieli; Zewnętrzny egzamin zawodowy – dostosowanie do strategii kształcenia ustawicznego; Uniwersytet Warszawski CBPNiSzW; Białowieża 2009
 67. Egzamin zawodowy w opinii kuratorów oświaty; Zewnętrzny egzamin zawodowy – dostosowanie do strategii kształcenia ustawicznego; Uniwersytet Warszawski CBPNiSzW; Białowieża 2009

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej informacji

Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.

Zamknij