KONFERENCJE

Tomasz Sobierajski
Tomasz Sobierajski
Tomasz Sobierajski
Tomasz Sobierajski
Tomasz Sobierajski
Tomasz Sobierajski
Tomasz Sobierajski
Tomasz Sobierajski
Tomasz Sobierajski
Tomasz Sobierajski

REFERATY NA KONFERENCJACH NAUKOWYCH

 1. Społeczne dylematy i naukowe fakty w percepcji szczepień, czyli ostatnia krucjata Aragorna, XXXIII Sesja Noblowska, Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medycznych, Warszawa 2023
 2. Stosunek rodziców i dzieci nastolatków wobec szczepienia przeciwko HPV, X Jubileuszowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego, Kraków 2023
 3. Złoty środek? Postawy wobec antybiotyków i antybiotykoterapii z perspektywy badań socjomedycznych, XXVI Postępy w Medycynie Zakażeń, Warszawa 2023
 4. Wakcynologia społeczna w praktyce, Vaccine Forum, Warszawa 2023
 5. Akceptacja szczepień przeciw HPV, Szczepienia ochronne gwaracją lepszego życia, Europejski Tydzień Szczepień, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa, 2023
 6. Still young or already old – lifelong perspective, 13th International Scientific Symposium „Eye Health Advisor”, AEHA, Warsaw 2023
 7. Retrogradacja Merkurego, biała szałwia i czakra sakralna, czyli o modnych bzdurach i niemodnej nauce, XXV Sympozjum Naukowe „Postępy w medycynie zakażeń”, Warszawa 2022
 8. People’s perception of the science-related information, CEE’s specific behaviors; Joining Forces Against Misinformation: Science and Journalism in Central and Eastern Europe, Praga 2022
 9. Knowledge-based attitudes of medical students in antibiotic therapy and antibiotic resistance. A cross-sectional study, Nursing Educational and Practice, (wspólnie z dr Moniką Wanke-Rytt), Barcelona 2021
 10. Siła przekonań, czyli o zwycięstwie wiary nad rozumem, XXIV Sympozjum Naukowe – Postępy w medycynie zakażeń, Warszawa 2021
 11. Nowa szczepionka to dopiero początek. Jak popawić akceptację szczepień?, Konferencja Polskiego Towarzystwa Wakcynologii: COVID-19 – wielka lekcja wakcynologii, Warszawa 2021
 12. Postawy Polaków wobec szczepień przeciwko COVID-19 w sytuacji pandemii, Nauki w służbie społeczeństwa w sytuacjach pandemii i zagrożeń z nią związanych (z perspektywy diagnoz naukowych, eksperckich i obywatelskich), Polska Akademia Umiejętności, Warszawa 2021
 13. Wiedza pacjentów POZ w zakresie klasycznych i nieklasycznych czynników ryzyka i powikłań nadciśnienia tętniczego, XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (wspólnie z prof. Krzysztofem Łabuzkiem, Stanisławem Surmą i Magdaleną Romańczyk), Gdańsk 2021
 14. Wiedza i postawy studentów kierunku lekarskiego w zakresie klasycznych i nieklasycznych czynników ryzyka i powikłań nadciśnienia tętniczego, XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (wspólnie z prof. Krzysztofem Łabuzkiem, Stanisławem Surmą i Magdaleną Romańczyk), Gdańsk 2021
 15. RA – don’t give up – live with rheumatoid arthritis form patients’ perspective; Annual European Congress of Rheumatology, (wspólnie z Jolanta Grygielska, Ewa Godlewska), Frankfurt 2020
 16. The knowledge on antibiotics and antimicrobial resistance among Polish medical students, 12th European Public Health Conference (wspólnie z Monika Wanke-Rytt, Beata Mazińska, Katarzyna Karpierz, Waleria Hryniewicz), Marsylia 2019
 17. Szczepienia – perspektywa społeczna, Interdyscyplinarne Seminarium Międzynarodowe Spadek zaufania do szczepień – wyzwanie dla medycyny i prawa, Oddział Zdrowia Publicznego Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 2019
 18. Budowanie świadomości na temat zagrożeń wynikających z antybiotykooporności – XXIII Sympozjum Naukowe „Postępy w medycynie zakażeń”, Warszawa 2019
 19. Rola lekarza w edukacji rodziców dotyczącej szczepień i problematyki prozdrowotnej – konferencja naukowo-szkoleniowa „Akademia Pediatry” (cykl 5 konferencji) Gdańsk, Katowice, Wrocław, Warszawa, Poznań, Łódź 2019
 20. Od profesjonalistki do powierniczki – rola pielęgniarki w procesie terapii reumatologicznej – Konferencja naukowo-szkoleniowa Wszechnica Roche, Warszawa 2019
 21. Polska rodzina z cukrzycą – XX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Lublin 2019 (wspólnie z dr Beatą Stepanow)
 22. Godność w chorobie przewlekłej – XIII Forum Organizacji Pacjenckich, Wydział Lekarski Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Warszawa 2019
 23. Drabina czy archipelag wysp? O kompetencjach w świecie przyszłości, Konferencja inaugurująca realizację projektu „Wypracowanie modelu kształcenia zawodowego i praktycznego w branży elektryczno-energetycznej”, Kraków 2018
 24. Wolność – co to takiego? (wspólnie z prof. Piotrem Sztompką, prof. Bogdanem Szlachtą, prof. Magdaleną Środą, prof. Andrzejem Zybałą, prof. Zbigniewem Mikołejką), XI Konferencja Krakowska „Wiek wolności – od niepodległości do wyzwań przyszłości, Kraków 2018
 25. Zasady komunikacji z pacjentem kardiologicznym – X Łódzka Konferencja Kardiologiczna, Łódź 2018
 26. Dobre słowo, fałszywy gest – o tajnikach komunikacji z pacjentem – wykład inauguracyjny, XIV Konferencja Lekarzy i Pielęgniarek „Człowiek w świecie medycyny”, Jachranka 2018
 27. Szczepienia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – (wspólnie z dr Anną Piwowarczyk), III Kongres Forum Pediatrii Praktycznej „Cztery Pory Roku”, Katowice 2018
 28. Komunikacja lekarz-pacjent: stare czy nowe otwarcie?, XXI Sympozjum Naukowe „Postępy w medycynie zakażeń”, Warszawa 2017
 29. Human vs. Artificial Intelligence, czyli dziwny przypadek Zofii, Konferencja Krajowa „Odpowiedzialne badania i innowacje – nauka dla społeczeństwa i gospodarki”, panel „Posthumanistyka: nowe trendy”, Poznań 2017
 30. Od gestów do słów. Komunikacja lekarza z pacjentem jako proces kulturowy, III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Komunikacja – wyzwaniem współczesnej medycyny”, Lublin 2017
 31. Wiedza-samoocena-bariery. Postawy lekarzy pediatrów wobec szczepień, VII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego, Gdańsk 2017 (wspólnie z prof. Ewą Augustynowicz z NIZP-PZH i dr. Pawłem Stefanoffem z NIZP-PZH)
 32. Postawy lekarzy pediatrów wobec szczepień – Co współcześnie jest wiarygodnym źródłem informacji o szczepieniach?, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2017
 33. Komunikacja z pacjentem – Kontrowersje w psychiatrii 2017, IX Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Kraków 2017
 34. Niezbędne gesty i potrzebne słowa – o komunikacji lekarzy z rodzicami dziecka – IV Mazowieckie Dni Neonatologii, Mazowiecki Oddział Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Serock 2016
 35. Dobre słowo, fałszywy gest. O tajnikach komunikacji z pacjentami, Konferencja Naukowa – Gala Jubileuszowa 140-lecia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie, Kraków 2016
 36. Jak być słyszanym i dobrze pamiętanym, czyli o efektywnej komunikacji z pacjentem zakażonym HIV (wykład inauguracyjny), XI Konferencja Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS Vistula 2016, Łódź 2016
 37. Zasady komunikacji lekarza z pacjentem diabetologicznym, XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Kielce 2016
 38. Budowanie i ochrona wizerunku lekarza w Internecie, Kontrowersje w psychiatrii – VIII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Kraków 2016
 39. Precyzyjne gesty i cięte słowa – o mistrzowskiej komunikacji z pacjentami, VII Konferencja Chirurgiczna Medycyny Praktyczna, Medycyna Praktyczna, Kraków 2015
 40. Jak rozmawiać z rozdrażnionym rodzicem?, XII Kongres Akademii po Dyplomie Pediatria, Akademia po Dyplomie, Warszawa 2015
 41. Lekarz jako podstawowe ogniwo w komunikacji na temat szczepień, Zaszczep w sobie chęć szczepienia – konferencja w ramach Europejskiego Tygodnia Szczepień, NIZP-PZH, Warszawa 2014
 42. Komunikacyjny triumwirat: lekarz, pacjent i dr Google – czyli o tym, jak przetrwać w trudnych czasach, Ginekologia i Położnictwo 2013 – X Jubileuszowa Krajowa Konferencja Szkoleniowa, Medycyna Praktyczna, Kraków 2013
 43. Jak budować pozytywny wizerunek szczepień?; Szczepienia – wykorzystaj szansę – V Krajowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Wakcynologii; Polskie Towarzystwo Wakcynologii, Lublin 2013
 44. Rozmowa z rodzicami chorego dziecka – o chorobie, leczeniu i najbliższej przyszłości (znaczenie edukacji); Rozwiązywanie sytuacji klinicznych w pediatrii; Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu; Wrocław 2013
 45. Komunikacyjny triumwirat: lekarz, pacjent i dr Google – czyli o tym, jak przetrwać w trudnych czasach; Kontrowersje w psychiatrii 2013 – V Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa; Medycyna Praktyczna – Psychiatria; Kraków 2013
 46. Rola doradztwa zawodowego z perspektywy pracodawców; Międzynarodowa Konferencja w ramach projektu Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego, KOWEZiU, Warszawa, Polska 2012
 47. Praktyki zawodowe. Stara metoda w nowej odsłonie. Przypadek australijski; Międzynarodowa Konferencja w ramach projektu Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego; KOWEZiU; Warszawa, Polska 2012
 48. The Contribution of Schools in Implementing Modern Counselling Objectives; The Individual at the Centre of Educational Counselling and Career Guidance – Sustainable Structures as the Basis of Contemporary and High-Quality Counselling; Gewerkschaft Erziehung and Wissenschaft-Huapforstand, Germany, Osterreichischer Gewerkschaftsbund, Austria, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Polska; Warszawa, Polska 2012
 49. The Social Perception of Vaccination; 30th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases; European Society for Paediatric Infectious Diseases; Thessaloniki, Grecja 2012
 50. Diagnoza stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w województwie warmińsko-mazurskim; Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno – zawodowej – konferencja podsumowująca; KOWEZiU; Warszawa 2012
 51. Szczepienia i szczepionki – między lekarzem pielęgniarką, rodzicami i dzieckiem; Szczepienia i procedury alergologiczne w praktyce pielęgniarskiej – VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pielęgniarek; Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Okręgowa Izba pielęgniarek i Położnych w Lublinie; Kazimierz Dolny 2012
 52. Role społeczno-zawodowe kobiet w Polsce; Zdrowa kobieta, silna Polska. Bądź dla siebie najważniejsza, Konferencja pod patronatem Marszałka Sejmu RP; Parlamentarna Grupa Kobiet; Warszawa 2012
 53. Jak dobrze i skutecznie rozmawiać z pacjentem; Kontrowersje w psychiatrii 2012 – różne oblicza ryzyka w psychiatrii – IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa; Medycyna Praktyczna – Psychiatria; Kraków 2012
 54. Wandel von Lebens Und Arbeitswelt – Bildungszugang Und Notwendigkeit des Ausbaus von Beratung; EU-Konferenz Der Mensch im Mittelpunkt von Beratung in Bildung und Beruf – Bessere Chancen durch kompetente Beratung in Verlässlichen Strukturen; Gewerkschaft Erziehung and Wissenschaft-Huapforstand, Germany, Osterreichischer Gewerkschaftsbund, Austria, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Polska; Weimar, Niemcy 2011
 55. Vocational Guidance in the Society of Modern Age; Guidance Dialogue; Competence Center Europa; Heidelberg, Niemcy, 2011
 56. Rola doradztwa zawodowego we współczesnym świecie; Kreowanie kariery edukacyjnej ucznia w świetle nowych przepisów prawa; Kuratorium Oświaty w Olsztynie; Olsztyn 2011
 57. Rola mediów w realizacji szczepień w Polsce; Szczepienia w XXI wieku – lepsza przyszłość dla każdego – IV Krajowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Wakcynologii; Polskie Towarzystwo Wakcynologiczne; Kraków 2011
 58. Rozmowa z roszczeniowym pacjentem; Ginekologia i położnictwo – VIII Krajowa Konferencja Szkoleniowa Organizator konferencji: Medycyna Praktyczna – Ginekologia; Kraków 2011
 59. ABC komunikacji z pacjentem: Jak rozmawiać z nastolatkiem i jego rodzicami; Warszawska Jesień Pediatryczna – III Krajowa Konferencja; Polskie Towarzystwo Pediatryczne; Warszawa 2011
 60. ABC komunikacji z pacjentem: Jak rozmawiać z nastolatkiem i jego rodzicami; Krakowska Jesień Pediatryczna – X Krajowa Konferencja; Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Kraków 2011
 61. Komunikacja lekarza z pacjentem – nauka czy sztuka?; II Forum Marketingu i PR w ochronie zdrowia; Akademia „Menadżera Zdrowia”; Warszawa 2011
 62. Rola nowych mediów w percepcji szczepień u pacjentów – analiza badań Internetu; FluForum 2011; Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej; Warszawa 2011
 63. Polska konsumentka – podłoże społeczne i biologiczne vs. nowa ekonomia (wspólnie z Katarzyną Pawlikowską); III Sympozjum DOKOBIET.PL; Garden of Words, Puls Biznesu; Warszawa 2011
 64. Pacjent – przyjaciel czy wróg?; Interna 2011 – Postępy w chorobach wewnętrznych – X Krajowa Konferencja Szkoleniowa; Towarzystwo Internistów Polskich; Warszawa 2011
 65. Percepcja idei szczepień przez pacjentów; Szczepiąc siebie, chronisz innych – Konferencja podsumowująca Europejski Tydzień Szczepień 2010; Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH; Warszawa 2010
 66. The Main Role of Education in Poland; 60th Anniversary Conference; Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine; Kiev, Ukraina, 2009
 67. Komunikacja lekarz-pacjent w świetle założeń poprawnej komunikacji interpersonalnej (wspólnie z Hanną Czajką); Krakowska Jesień Pediatryczna – Konferencja VIII Krajowa Konferencja Medyczna; Krakowski Oddział PTP i Medycyna Praktyczna; Kraków 2009
 68. Komunikacja lekarz-pacjent w świetle założeń poprawnej komunikacji interpersonalnej; Warszawska Jesień Pediatryczna – I Krajowa Konferencja Medyczna Organizator konferencji: Warszawski Oddział PTP i Medycyna Praktyczna; Kraków 2009
 69. Wyrównywanie szans w dostępie do szkolnictwa wyższego w świetle koncepcji OECD (wspólnie z prof. Małgorzatą Dąbrową-Szefler), Wyrównywanie szans edukacyjnych – narzędzia finansowe; Polsko-Amerykańska Fundacja Wolości; Łódź 2009
 70. Egzamin zawodowy w opinii absolwentów i nauczycieli; Zewnętrzny egzamin zawodowy – dostosowanie do strategii kształcenia ustawicznego; Uniwersytet Warszawski CBPNiSzW; Białowieża 2009
 71. Egzamin zawodowy w opinii kuratorów oświaty; Zewnętrzny egzamin zawodowy – dostosowanie do strategii kształcenia ustawicznego; Uniwersytet Warszawski CBPNiSzW; Białowieża 2009

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej informacji

Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.

Zamknij